top of page

För hyrestagare

Här kan du som är hyresgäst hos oss få lite info om:

Besiktning
Alla våra bostadslägenheter besiktas i samband med byte av hyresgäst. Ett av syftena är att notera eventuella skador som har förorsakats av en tidigare hyresgäst. Detta för att inte du den dag du flyttar ska behöva bli skyldig för något som någon annan har förorsakat. Därför avråder vi till att utan vidare komma överens med den förra hyresgästen om att överta nycklarna om du inte är säker på att en besiktning har utförts.

Adressändring
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress.

Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

 

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring! Alla kan drabbas av olyckor, brand, översvämning etc. En hemförsäkring är ett billigt och bra skydd mot de obehagliga utgifter som man kan drabbas av om olyckan är framme.

Sopor
Soporna ska slängas på anvisad plats. När det gäller grovsopor så hänvisar vi till Kommunens återvinningsstationer. Det är förbjudet att slänga detta i och runt våra fastigheter. Det är gratis för privatpersoner att använda kommunens återvinningsstationer.

Allmänna ordningsregler
Alla boende i hyreshus är enligt lag skyldiga att iaktta ordning och skick inom fastigheten och se till så att man inte utsätter sina grannar för störningar. Det betyder t ex att man ska visa hänsyn mot sina grannar vad gäller ljudnivå på TV och stereo, att man inte smäller i dörrar och att man sänker ljudnivån i trapphuset så att det inte hörs in till grannarna.

Normalt har de flesta kanske lättare för att acceptera lite högre ljudnivåer under dagtid men uppfattar det som störande om man blir utsatt för motsvarande ljud på kvälls eller nattetid. Skyldigheten att visa hänsyn i det här fallet gäller dock både dag som kvällstid och det gamla argumentet att ”man får hålla på fram till 22.00″ har för länge sedan upphört att gälla. Självklart är det tillåtet att då och då ha en normal fest för sina vänner och bekanta, då kanske ljudnivån också får bli lite högre än normalt!

Ett bra sätt att undvika konflikter är att i förväg informera sina grannar om man planerar ett kalas.

En sak som kanske inte alla tänker på är att man som hyresgäst inte bara är ansvarig för de personer som tillhör hushållet utan även för sina gäster!

Hissar
Service och tillsyn av hissar i våra fastigheter sköts av Kone. Anmäl fel av hissar direkt till dem, information finns vid fastighetstavlan.

Jour
Om det inte inträffar något fel som inte kan vänta till närmast följande vardag kontaktas K-Bostad för akut hjälp,
tel 08-223250. Observera att jourservicen inte får missbrukas utan bara ska utnyttjas för sådant som absolut inte kan vänta. Omotiverad utryckning / kontakt debiteras hyresgästen.

Nycklar
När du flyttar in får du normalt tre originalnycklar. Vid avflyttning ska samtliga återlämnas. Behöver du fler nycklar beställer du dem hos oss men kom ihåg att du måste återlämna samtliga, alltså även eventuella extranycklar när du flyttar. Fattas det någon nyckel riskerar du att få betala byte av låscylinder för att vi ska kunna garantera nästa hyresgästs säkerhet. 

Skador och/eller onormalt slitage
Det är viktigt att tänka på att när man flyttar inte lämna efter sig skador och märken i onormal omfattning. Om man målar och tapetserar på ett sätt som inte är fackmannamässigt eller om man använder fel material eller extrema färger kan man också bli ersättningsskyldig. När du sätter upp tavlor är det viktigt att använda rätt krokar för rätt väggmaterial. Är du osäker fråga fastighetsvärden. Det är inte lämpligt att på egen hand göra hål i kakelplattor eftersom det mycket lätt kan bli sprickor och därmed risk för fukt- och mögel. Eventuellt borttagna innerdörrar skall sättas på plats innan du flyttar och samma sak gäller om man har tagit bort badkaret.

Störningar
Om du på kvällar eller helger blir utsatt för onormala störningar från någon granne, prata med din granne och kolla om ni kan hitta en god lösning. Om konflikt fortfarande uppstår, vänligen kontakta fastighetsförvaltaren eller ansvarig husvärd. 

Tvättstugan
Avgiften för tvättstuga ingår i hyran. Tvättstugorna är endast dimensionerade för att användas av våra hyresgäster och det är inte tillåtet att upplåta dessa för andra. Hyresgästerna ansvarar själva för städningen i tvättstugan. Det är inte tillåtet att inkräkta på någon annans tvättid.

TV & Internet
Vi har lite olika leverantörer som man kan vända sig till om man vill ha information.

bottom of page