top of page

Integritetspolicy

K-Bostad behandlar personuppgifter som lämnas in till K-Bostad eller samlas in genom vår webbplats (www.kbostad.se) samt våra tredjepartstjänster och formulärer.

K-Bostad behandlar personuppifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss.

Insamling av information

För att du ska kunna använda våra tjänster så som lämna ditt intresseanmälan för bostad, kontakta oss för support eller information behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Den insamlade information inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer, din adress och all relevant information som krävs för intresseanmälan av bostäder eller anmälan för placering i bostadskö.

Insamling av information

K-Bostad behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vi vill kunna:
 

 • Genomföra köp, fakturering samt tillhandahållande av support gentemot dig som kund.
   

 • Kunna erbjuda en bättre kundservice, som att besvara på frågor gällande våra tjänster, bostäder samt rätta till felaktiga uppgifter.
   

 • Förhindra samt eliminera risken för bedrägerier samt andra risker. Vi vill också kunna vidta åtgärder mot illegala aktiviterer samt potentiell risk för persons fysiska säkerhet.
   

 • Kunna tillämpa och följa lagstiftningen.
   

Uppgifterna kan också användas som underlag för marknadsföring och affärsutveckling samt utveckling av tjänster och produkter.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

K-Bostad sparar dem så länge som det finns ett behov, men kan komma att sparas längre om det krävs utifrån svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part
K-Bostad säljer, handlar eller på annat sätt överför INTE personligt information till utomstående parter. Utomstående part räknas inte betrodd trejepart som underleverantörer och / eller de företag samt samarbetspartner som är relevant för K-Bostad och dess verksamhet.

Utlämnande till tredje part

Ja, med syfte att förbättra tillgången till vår webbplats samt identifiering av återkommande besökare och förbättrad användarupplevelse.

Ändring av integritetspolicy

K-Bostad förbehåller rätten att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

bottom of page