top of page

Uthyrningspolicy

Nedan kan du läsa om våran uthyrningspolicy.

Alla ansökningar behandlas lika oberoende nationalitet, härkomst, religion eller kön.

Hyreskrav:
Förutsättningar och krav för att teckna hyresavtal, för sökande och medsökande:


1. Man måste ha fyllt 18 år.


2. Goda referenser från tidigare hyresvärd, tex inga registrerade störningar samt klanderfria hyresinbetalningar under
den senaste ettårsperioden. Dessa krav gäller även för bolagets befintliga hyresgäster.


3. God ekonomi, dvs betryggande betalningsförmåga i förhållande till lägenhetens hyra. Hyresgästen ska ha möjlighet
att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald. För att fastställa vad ett
hushåll behöver ha kvar att leva på kan det av Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas.


För 2019 är normalbeloppet:
• 4923 kronor för en ensamstående vuxen
• 8133 kronor för sammanlevande makar eller sambor
• 2612 kronor för barn till och med 6 år
• 3007 kronor för barn 7 år eller äldre

Mer info finns på Kronofogdens hemsida.
Som inkomst räknas till exempel tillsvidareanställning, visstidsanställning, långtidsvikariat, egen enskild firma, eget
aktiebolag, inkomst av kapital, frilansuppdrag, projektanställning, a-kassa, pension, aktivitetsersättning, sjukersättning
eller motsvarande. Inkomsten kan kompletteras med exempelvis barnbidrag, föräldrapenning, studiebidrag,
bostadsbidrag och bostadstillägg, eller motsvarande.


4. Inga allvarliga betalningsanmärkningar enligt kreditupplysningsbolagens scoringsystem / kreditsystem.


5. Rimlig relation mellan familjestorlek och lägenhetens storlek och utformning. För att förhindra osunda
boendeförhållanden i fastigheten har hyresvärden regler mot trångboddhet. Antalet personer som ska bo i lägenheten
ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek, i enlighet med Boverkets norm (en ensamstående vuxen eller barn
per rum, exklusive kök, plus ett rum. Samboende vuxna, två per rum). Avsteg från normen för ej vuxna barn boende
med föräldrar, (2 personer / sovrum).


Vi förbehåller oss alltså rätten att undersöka inkomster, kreditvärdighet, referenser från tidigare boende och från
eventuella arbetsgivare.

 


Lägenheterna annonseras på Internet
Vi annonserar lediga lägenheter på vår hemsida. Där ges utförlig information om lägenheten/fastigheten/området.

 


Intresseanmälan/Bostads Kö
Intresseanmälan görs på hemsidan, där projektet presenteras. De som inte har tillgång till internet kan ringa till KBostad,
personal hjälp er med registrering vid telefon. En grov bedömning görs direkt efter anmälan. K-Bostad kan
begär in ytterligare info från sökande.

 


Erbjudanden och turordningen bland de sökande
Vi tillämpar kötid från anmälningsdatum.
Lägenheter som publiceras på vår hemsida erbjuds till de ca 15 med högst kö-poäng. De som fått lägenhetserbjudande
har en vecka på sig att svara JA/NEJ på erbjudandet. Efter svarstidens utgång kontaktas sökande som står först på
erbjudandet som tackat JA och som är godkänd enligt våra grundkrav (se ovan) för visning.

bottom of page